Středisko správy komunikací

Vedoucí: Ing. Alois Šerý
Zastupující: Bohuslav Votroubek
Sídlo: Tovární 677/28, 568 02 Svitavy

Telefon Ing.Šerý: 736 752 634
E-mail: sery@svitavy.cz

Telefon p.Votroubek: 736 752 632
E-mail: votroubek@svitavy.cz

Středisko správy komunikací zahrnuje:

  • Správa veřejných komunikací
  • Správa účelových komunikací