Středisko správy veřejného osvětlení a ostatních služeb

Vedoucí: Pavel Czehowský Sídlo: Tovární 677/28, 568 02 Svitavy Telefon: 736 752 633 E-mail: czehowsky@svitavy.cz

Středisko správy veřejného osvětlení a ostatních služeb zahrnuje:

  • Veřejné osvětlení
  • Správa pohřebnictví ( kontakt pí.Jana Havlů, tel. 739 195 307 )
  • Správa veřejného WC
  • Autodoprava
  • Technické zajištění kulturních akcí