Kluziště - Glice

Vedoucí: René Hnát (tel.v kontaktech) 
Adresa: U Stadionu 17, 568 02 Svitavy, vedle tenisových kurtů
mobil: hlavní strojník - pan Josepčuk: 603 246 345
e-mail: stadion@svitavy.cz

 LEDOVÁ PLOCHA – vzhledem k velikosti dočasné plochy SE MUSÍ KAŽDÝ REZERVOVAT! Rezervace je možná POUZE na celé hodiny a jejich násobky a pro určené vymezené skupiny dle otevírací doby. Znázorněná cena neobsahuje zvýhodněné vstupné (děti, doprovod atd.), dané zvýhodněné vstupné je dle platného ceníků. Při platbě v pokladně je třeba mít VŽDY k dispozici informace ohledně rezervace (vytištěnou rezervaci, elektronickou verzi v telefonu apod.). V případě zarezervování celé plochy nelze provést v daný čas jednotlivou rezervaci a naopak.

 

Broušení bruslí po dohodě s obsluhou kluziště nebo na e-mailu stadion@svitavy.cz nebo tel. 603 246 345 

 

Návštěvní řád
Kluziště Glice v areálu Svitavského stadionu

Všichni návštěvníci areálu kluziště Glice jsou povinni se seznámit s návštěvním řádem a dodržovat návštěvní řád. Pohyb v areálu je na vlastní nebezpečí.

Je přísně zakázáno vhazování předmětů na sportovní plochu, kouření na sportovní ploše a nad umělou plochou, vstup na umělou plochu v obuvi, poškozování umělého povrchu a mantinelů (kopáním, škrabáním, sekání do povrchu, hraní s pukem, střílení příklepem, špatnou manipulací s brankami).

V areálu kluziště je zakázáno volné pobíhání psů (pouze na vodítku s náhubkem) a jiných domácích zvířat.

Do areálu kluziště platí zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek, nošení alkoholických nápojů a omamných látek.

Každý návštěvník je povinen dbát pokynů zaměstnanců provozovatele nebo pořadatelské služby.

Zaměstnanci provozovatele mají právo vykázat z areálu zimního stadionu osoby opilé, pod vlivem omamných látek, neukázněné a nedodržující návštěvní řád.

Návštěvníci jsou povinni
- chovat se ukázněně a svým chováním neohrožovat ani
neomezovat ostatní návštěvníky .
- používat vybavení kluziště pouze k určenému účelu (branky umisťovat vždy tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob uvnitř a v okolí areálu.

Návštěvníci veřejného bruslení neohrožují ani jinak neomezují účastníky veřejného bruslení, hokejky, puky ani jinými pevnými předměty. Za doprovod se považuje osoba, která doprovází děti do 10 let a neúčastní se bruslení na ploše. V zóně pro začátečníky je zakázaná rychlá jízda, pokud je vyznačena.

Návštěvníci akcí pořádaných na kluzišti Glice s externím pořadatelem jsou povinni dodržovat návštěvní řád.

Návštěvníci jsou povinni upozornit obsluhu areálu kluziště na případné závady nebo skutečnosti, které mohou vést ke zranění osob nebo škodám na majetku.

INFORMACE K BRUSLENÍ
– optimální skluz je na dobře nabroušených bruslích (s malým žlábkem, případně bez něj u dámských bruslí), prvních cca 20 vteřin je třeba nože zahřát rychlejší jízdou, výskyt malých hoblinek je normální průvodním jevem bruslení (hmota kluziště je zdravotně nezávadná).

 

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět