Veřejné osvětlení

Z důvodu poškození vrchního vedení veřejného osvětlení následkem vichřice 29.6.2021 a to zejména na ulici Vítězná , nebude část ulice osvětlená. Jedná se o část od ulice Rokycanova po ulici Olbrachtova.
Následně po opravě vedení nízkého napětí (napájení rodinných domů ) , které se překládá na dřevěné sloupy budou zahájeny práce na obnově vrchního vedení pro osvětlení této části ulice.
Ostatní poškozené veřejné osvětlení ve městě a jeho výpadky se již podařilo odstranit.

Děkujeme za pochopení.