O společnosti

      V roce 1995 byla založena Městská kanalizace a ČOV, s.r.o., Svitavy, která se v roce 1996 transformovala do společnosti VODA A SPORT s.r.o., přičemž byly k majetku kanalizace do společnosti vloženy sportovní zařízení krytý plavecký bazén, koupaliště, umělá ledová plocha a plechárna u rybníka Rosnička. Postupně byly do společnosti převedeny k provozování v roce 1999 lyžařské vleky a chaty v Čenkovicích, roku 2001 sportovní hala, roku 2002 plavecká škola, roku 2007 textilní hala, volejbalové kurty, fotbal. hřiště v Lánech, areál Svitavského stadionu, který v roce 2010 prošel kompletní rekonstrukcí a vznikl tak zcela nový volnočasový sportovní areál. Roku 2006 údržba zimních běžeckých stop a od roku 2012 i hokejbalové hřiště v Lačnově.

     V roce 2012 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Technické služby města Svitavy se společností VODA A SPORT s.r.o. pod jeden a zcela nový název SPORTES Svitavy s.r.o. 100% společníkem je nadále město Svitavy, IČ: 00277444

     Kanalizace je majetkem společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. a celou ji pronajímá k provozování. Do roku 2009 byl provozovatelem VHOS Moravská Třebová. Od roku 2010 ji provozuje Vodárenská Svitavy s.r.o.

     Středisko plavecké výuky bylo k 30.6.2010 zrušeno a od září 2010 zajišťuje výuky plavání soukromé občanské sdružení Plavecká škola Svitavy.

   Krytý plavecký bazén byl vybudován v letech 1988 – 1994. Ihned po otevření v květnu 1994 byl předán do nájmu firmě JEMA s.r.o. Svitavy, která ho provozovala do roku 1995. Od ledna 1996 byl vložen do majetku naší společnosti a od té doby je námi také provozován. V průběhu let 1997 až dodnes probíhají každým rokem – podle finančních možností - modernizace a opravy technologie a zařízení.

     Umělá ledová plocha byla postavena v roce 1980 v akci „Z“ a celkem bez větších oprav a úprav byla provozována do roku 2000, kdy došlo ke kompletní výměně chladícího zařízení a rozvodů chlazení na hrací ploše. V roce 2006 byly instalovány nové mantinely a ochranné prvky za brankami. Postupně byly opraveny střídačky a zpřístupněny šatny pro veřejné bruslení a hráče.

     Koupaliště bylo postaveno v letech 1985-1987 také v akci „Z“. V roce 2000 byla instalována nová čerpadla s lapači vlasů a v roce 2005 bylo opraveno sociální zařízení. Zastaralá technologie, 50 m ocelový bazén, 25 m betonový bazén a betonové brouzdaliště bylo po skončení sezony v roce 2008 kompletně vyklizeno a připraveno na plánovanou rekonstrukci, která měla proběhnout v letech 2009-2010. Akce byla připravena projektově i finančně nákladem cca 20 mil. Kč. Na jaře roku 2009 byla akce z důvodu hospodářské krize zrušena.

     Sportovní hala byla dokončena a otevřena v roce 2001. Je majetkem Krajského úřadu v Pardubicích pod správou Gymnázium Svitavy. Kraj ji předal do bezplatné výpůjčky Městu Svitavy, které ji postoupilo dále do bezplatné výpůjčky VaS k provozování.

     O lyžařský areál v Čenkovicích pečuje VaS od podzimu 1999. Obě zařízení byly v té době ve velmi zanedbaném stavu, který se do dnešní doby značně změnil. Byly opraveny obě ubytovací zařízení včetně nových systémů vytápění, postaveny oba nové vleky, vybudován systém umělého zasněžování včetně dvou nádrží na vodu, postaven nový penzion.

     Budova občerstvení tzv. Plechárna u rybníka Rosnička byla vybudována někdy kolem roku 1967 a provoz občerstvení zajišťuje nájemce.