Správa místních a účelových komunikací

Tovární 677/28
568 02 Svitavy
vedoucí střediska: Ing.Petr Horký
e-mail: horky@svitavy.cz
mobil: 603 445 486

 

 


SPORTES Svitavy s.r.o. má v obstarávání přibližně 127 km místních komunikací (70 km chodníků, 57 km vozovek), což obnáší provádění následujících činností:

 • LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBU
 • OPRAVY VOZOVEK A CHODNÍKŮ
 • ÚDRŽBA ODVODNĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
 • ÚDRŽBU LÁVEK A MOSTŮ
 • PŘÍPRAVA INVESTIČNÍCH AKCÍ V OBLASTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
 • OPRAVY A INSTALACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
 • ÚDRŽBU ODPADKOVÝCH KOŠŮ
 • MĚŘENÍ LEHKOU DYNAMICKOU DESKOU
   


Zimní údržbu komunikací řeší podrobně "Plán zimní údržby místních a účelových komunikací".

 

             

 

Provádění zimní údržby

 • I. režim - údržba se provádí dle plánu jednotlivých tras v celém stanoveném rozsahu.
 • II. režim - údržba se provádí podle zjištěných závad na komunikacích, které jsou předmětem zimní údržby v jiném pořadí než stanovuje plán

Zimní údržba místních komunikací se rozumí soubor činností, jimiž se zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích způsobených zimními povětrnostními vlivy a to v rozsahu stanoveném v Plánu zimní údržby.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje jízdu motorových i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče a závadám ve sjízdnosti, které může řidič předvídat. 

Schůdnost místních komunikací je takový stav místních komunikací určených pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve
schůdnosti, které může chodec předvídat.

Závady ve schůdnosti místních komunikací jsou závady obdobné jako u závad ve sjízdnosti. Závadami ve schůdnosti se rozumí závady na přechodech pro chodce na průjezdních úsecích silnic městem, na přechodech pro chodce na místních komunikacích a závady ve schůdnosti na místních komunikacích určených výhradně pro chodce


Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět