Návštěvní řád umělé ledové plochy

 • Všichni návštěvníci zimního stadionu jsou povinni se seznámit s návštěvním řádem a dodržovat návštěvní řád.

 

 • Je přísně zakázáno vhazování předmětů a sněhu na ledovou plochu, kouření na ledové ploše a nad ledovou plochou, vstup na ledovou plochu v obuvi, poškozování ledu a mantinelů bruslemi (zejm. kopáním, škrabáním, a vysekáváním děr).

 

 • V areálu zimního stadionu je zakázáno volné pobíhání psů a jiných domácích zvířat.

 

 • Do zimního areálu platí zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek, nošení alkoholických nápojů a omamných látek.

 

 • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů zaměstnanců zimního stadionu nebo pořadatelské služby.

 

 • Zaměstnanci zimního stadionu mají právo vykázat z areálu zimního stadionu osoby opilé, pod vlivem omamných látek, neukázněné a nedodržující návštěvní řád.

Návštěvníci jsou povinni

 • chovat se ukázněně a svým chováním neohrožovat ani neomezovat ostatní návštěvníky zimního stadionu.
 • používat vybavení zimního stadionu pouze k určenému účelu.
 • v případě uzavření části ledové plochy nepohybovat se v uzavřené zóně.

 

 • Návštěvníci veřejného bruslení smějí do areálu jen po zaplacení vstupného, nesmějí používat hokejky, puky ani jiné pevné předměty. Za doprovod se považuje osoba, která doprovází děti do 10 let a neúčastní se bruslení na ledě. V zóně pro začátečníky je zakázaná rychlá jízda.
 • Návštěvníci akcí pořádaných na zimním stadionu externím pořadatelem jsou povinni dodržovat návštěvní řád.
 • Návštěvníci jsou povinni upozornit obsluhu zimního stadionu na případné závady nebo skutečnosti, které mohou vést ke zranění osob nebo škodám na majetku.