Rekonstrukce bazénu

 • V roce 2023 dochází k dokončení projektové dokumentace upraveného projektu rekonstrukce bazénu. V letošním roce se počítá se záhájením výběrového řízení na zhotovitele stavby. Počítá se s tím, že k samotné rekonstrukci by mělo dojít od ledna 2024. Tzn., že min. do konce roku 2023 bude krytý plavecký bazén v provozu. Více se můžete dočíst ZDE.

 

 • V roce 2022 došlo k revizi projektu tak, aby mohl nabídnout veřejnosti zateplený objekt s velkou párou a vířivkou a s novými prvky pro malé děti.

 

 • Dne 1.11.2021 na svém jednání Rada města Svitavy rozhodla o definitivním zrušení výběrového řízení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Více informací ZDE.

 

 • Dne 23.10.2020 město Svitavy vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce a přístavby krytého plaveckého bazénu. Více informací na profilu zadavatele.

 

 • Do konce června r.2020 probíhala revize celé projektové dokumentace. Následně se bude připravovat soutěž na výběr zhotovitele stavby.

 

 • Na únorovém zastupitelstvu r.2019 byla zveřejněna informace, že rekonstrukce se opět odkládá. Předpoklad je, že na začátku zimy 2019/2020 by se mohlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby.

   
 • Jednatel SPORTESu byl radou města pověřen ve směru posouzení projektové dokumentace z hlediska komplexních nákladů a rada města předpokládá, že k rekonstrukci dojde od 1.7.2019.

 

 • Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. zahájila zveřejněním dne 1.8.2017 zadávací řízení na Stavební úpravy a přístavbu krytého bazénu, Svitavy. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 8.11.2017, kde byly podány celkem 4 nabídky. Všechny nabídky jsou nad alokovanými finančními prostředky ve výši 150 mil.Kč. Následné kroky zadavatele vedoucí k zvýšení finančního limitu pro úhradu veřejné zakázky jsou neúspěšné, a tudíž se jedná o ekonomické důvody, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval a zadavatel ve smyslu § 127, odstavec 2, písmeno d), zákona o zadávání veřejných zakázkách zruší zadávací řízení.


   
 • Ve středu 8.11.2017 se otevřely nabídky na Stavební úpravy a přístavbu krytého bazénu, Svitavy. Celkem byly podány čtyři nabídky. Nyní bude probíhat posuzování nabídek a příprava podkladů na jednání zastupitelů města Svitavy. Předpokládáme, že zastupitelé vše projednají na lednovém zastupitelstvu roku 2018.

 

 • Z důvodu doplňujícíh dotazů k zadávací dokumentaci, se posunul termín otevírání obálek s nabídkami na 8.11.2017.

 

 • Hodnotící komise na svém jednání 26.9.2017 konstatovala, že všech pět společností , které podaly žádosti o účast v užším řízení, prokázaly kvalifikaci. Ve středu 27.9.2017 byla odeslána výzva k podání nabídek a otevírání obálek bylo stanoveno na 1.11.2017

   
 • V souladu s harmonogramem zadávacího řízení pět společností podalo 4.9.2017 žádosti o účast v užším řízení a předali podklady k posouzení kvalifikace dodavatelů. Hodnotící komise se sešla 13.9.2017 a pověřila administrátora zadávacího řízení, aby dodavatele vyzval k doplnění chybějících dokumentů. Další jednání hodnotící komise je plánováno na 26.9.2017. Následně budou účastníci v užším řízení vyzváni k podání nabídek do 30 dnů. Informace o cenových nabídkách by mohla být známa na konci října

 

 • Zakázka uveřejněna na profilu (ZDE), včetně kompletní zadávací dokumentace. Lhůta pro podání žádostí o účast končí 4.9.2017 v 10:00hod.

 

 • Dne 12.6.2017 bylo zveřejněno ve věstníků veřejných zakázek předběžné oznámení k vyhlášení stavební upravy bazénu. Více informací naleznete ZDE.

 

 • V lednovém čísle 2016 měsíčníku Naše město jsme Vás informovali o seznámení svitavské veřejnosti s architektonickou studií záměru rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu. Jak jsme slíbili, vznesené připomínky jsme zapracovali do architektonické studie a to rozšířením plavecké části na 6 drah, tedy v rozsahu dnešního komfortního kondičního a závodního plavání, a také zachování všech relaxačních, herních prvků a prodloužení relaxačního bazénu-vířivky z původního návrhu s cílem maximalizovat tuto relaxační zónu.