Rekonstrukce bazénu

 
  • Ve středu 8.11.2017 se otevřely nabídky na Stavební úpravy a přístavbu krytého bazénu, Svitavy. Celkem byly podány čtyři nabídky. Nyní bude probíhat posuzování nabídek a příprava podkladů na jednání zastupitelů města Svitavy. Předpokládáme, že zastupitelé vše projednají na lednovém zastupitelstvu roku 2018.

 

  • Z důvodu doplňujícíh dotazů k zadávací dokumentaci, se posunul termín otevírání obálek s nabídkami na 8.11.2017.

 

  • Hodnotící komise na svém jednání 26.9.2017 konstatovala, že všech pět společností , které podaly žádosti o účast v užším řízení, prokázaly kvalifikaci. Ve středu 27.9.2017 byla odeslána výzva k podání nabídek a otevírání obálek bylo stanoveno na 1.11.2017

     
  • V souladu s harmonogramem zadávacího řízení pět společností podalo 4.9.2017 žádosti o účast v užším řízení a předali podklady k posouzení kvalifikace dodavatelů. Hodnotící komise se sešla 13.9.2017 a pověřila administrátora zadávacího řízení, aby dodavatele vyzval k doplnění chybějících dokumentů. Další jednání hodnotící komise je plánováno na 26.9.2017. Následně budou účastníci v užším řízení vyzváni k podání nabídek do 30 dnů. Informace o cenových nabídkách by mohla být známa na konci října

 

  • Zakázka uveřejněna na profilu (ZDE), včetně kompletní zadávací dokumentace. Lhůta pro podání žádostí o účast končí 4.9.2017 v 10:00hod.

 

  • Dne 12.6.2017 bylo zveřejněno ve věstníků veřejných zakázek předběžné oznámení k vyhlášení stavební upravy bazénu. Více informací naleznete ZDE.

 

  • V lednovém čísle 2016 měsíčníku Naše město jsme Vás informovali o seznámení svitavské veřejnosti s architektonickou studií záměru rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu. Jak jsme slíbili, vznesené připomínky jsme zapracovali do architektonické studie a to rozšířením plavecké části na 6 drah, tedy v rozsahu dnešního komfortního kondičního a závodního plavání, a také zachování všech relaxačních, herních prvků a prodloužení relaxačního bazénu-vířivky z původního návrhu s cílem maximalizovat tuto relaxační zónu.