Rekonstrukce bazénu

 

  • V souladu s harmonogramem zadávacího řízení pět společností podalo 4.9.2017 žádosti o účast v užším řízení a předali podklady k posouzení kvalifikace dodavatelů. Hodnotící komise se sešla 13.9.2017 a pověřila administrátora zadávacího řízení, aby dodavatele vyzval k doplnění chybějících dokumentů. Další jednání hodnotící komise je plánováno na 26.9.2017. Následně budou účastníci v užším řízení vyzváni k podání nabídek do 30 dnů. Informace o cenových nabídkách by mohla být známa na konci října

 

  • Zakázka uveřejněna na profilu (ZDE), včetně kompletní zadávací dokumentace. Lhůta pro podání žádostí o účast končí 4.9.2017 v 10:00hod.

 

  • Dne 12.6.2017 bylo zveřejněno ve věstníků veřejných zakázek předběžné oznámení k vyhlášení stavební upravy bazénu. Více informací naleznete ZDE.

 

  • V lednovém čísle 2016 měsíčníku Naše město jsme Vás informovali o seznámení svitavské veřejnosti s architektonickou studií záměru rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu. Jak jsme slíbili, vznesené připomínky jsme zapracovali do architektonické studie a to rozšířením plavecké části na 6 drah, tedy v rozsahu dnešního komfortního kondičního a závodního plavání, a také zachování všech relaxačních, herních prvků a prodloužení relaxačního bazénu-vířivky z původního návrhu s cílem maximalizovat tuto relaxační zónu.