Potřebuji vyřídit - pohřebnictví

NOVÉ HROBOVÉ MÍSTO

co je potřeba:

 • vybrat druh pohřbení  (hrob, hrobka, urnový hrob)
 • vybrat rozměr (jednohrob, dvojhrob, malý pomníček, epitafní deska,…)
 • předběžně si vybrat hrobové místo na mapě pohřebiště - mapa ZDE
 •  
 • obrátit se na správu pohřebiště a domluvit si schůzku na hřbitově

k sepsání nájemní smlouvy na hrobové místo budete potřebovat:

 • občanský průkaz
 • finanční hotovost na úhradu nájmu na 10 let - ceník ZDE

 

ULOŽIT URNU DO HROBOVÉHO MÍSTA

 • žádost o uložení urny může podat pouze nájemce hrobového místa, do kterého se bude urna ukládat
 • občanský průkaz nájemce
 • úmrtní list
 • doklad o zpopelnění

 

ROZPTYL NA ROZPTYLOVÉ LOUČCE

 • občanský průkaz objednatele
 • úmrtní list
 • doklad o zpopelnění
 • finanční hotovost na úhradu jednorázového poplatku - ceník ZDE

 

POHŘEB DO ZEMĚ

 • žádost o pohřbení může podat pouze nájemce hrobového místa, do kterého se bude pohřbívat
  (neplatí pouze v případě, že zemře nájemce)
 • občanský průkaz nájemce
 • objednávka z pohřební služby
 • list o prohlídce zemřelého
 • finanční hotovost na úhradu nájmu na 10 let - ceník ZDE

 

PŘEVOD NÁJMU

 • žádost o převod může podat pouze nájemce hrobového místa (neplatí pouze v případě, že nájemce zemřel)
 • vyplněný a podepsaný formulář přechod nájmu (.pdf), formulář přechod nájmu po zemřelém (.pdf)
 • občanský průkaz
 • finanční hotovost na úhradu nájmu na 10 let - ceník ZDE
 • když je nový nájemce zároveň i osoba oprávněná, není potřeba formulář na přechod nájmu po zemřelém (platí pouze v případě, že původní nájemce zemřel)