Plánované práce na následující týden

01. 12. 2023

Ošetřování dřevin - podchozí a podjezdné profily, přerostlé dřeviny.
Sběr listí.
Opravy a údržba dětských hřišť.

Ruční úklid.
Vysypání odpadkových košů na území města Svitavy.
Čištění vpustí.
Hrabání listí.
Instalace cedulek a doprav.značení zimní údržby.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků jednotlivých revizí + odstraňování závad.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Příprava sítě na výměnu VO – LED – I. a II. etapa dotace.
Přípravy na realizaci akce „Kolumbárium“.
Vánoční výzdoba města Svitavy – Vánoční strom, nám. Míru, Koupaliště, kruhový objezd, zahrada Sv. Vincence.
Realizace drobných zakázek – Opatov, Vendolí, Vodárenská Svitavy s.r.o.

Vánoční výzdoba města Svitavy.
Příprava akcí „Advent 2023“ – Sousedské setkání, Rozsvěcení v. stromu, Zahájení provozu Světelného parku.
Realizace jednotlivých akcí.
Zajištění oprav techniky.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava oprav hrobu pro rok 2024.
Příprava aktualizace ceníku pro rok 2024.
Příprava a realizace akce „Kolumbárium“.
Příprava aktualizace Řádu veřejného pohřebiště.

02. 12. 2023

Zahájení provozu umělé ledové plochy.
Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

03. 12. 2023

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

04. 12. 2023

Ošetřování dřevin - podchozí a podjezdné profily, přerostlé dřeviny.
Opravy a údržba dětských hřišť.

Ruční úklid Lány.
Vysypání košů a úklid u kontejnerů na území města Svitavy.
Instalace fotostěny.
Instalace cedulek zim.údržby.
Oprava značky U koj.ústavu.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

05. 12. 2023

Ošetřování dřevin - podchozí a podjezdné profily, přerostlé dřeviny.
Opravy a údržba dětských hřišť.

Ruční úklid.
Vysypávání odpadkových košů a úklid u kontejnerů.
Stavba podia.
Oprava komunikace hřbitov..
Instalace tabulek.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

06. 12. 2023

Ošetřování dřevin - podchozí a podjezdné profily, přerostlé dřeviny.
Opravy a údržba dětských hřišť.

Ruční úklid Lány.
Vysypávání odpadkových košů na území města Svitavy. Úklid kontejnerových stání.
Úklid podchodu.
Instalace tabulek a dopravních začek.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

07. 12. 2023

Ošetřování dřevin - podchozí a podjezdné profily, přerostlé dřeviny.
Opravy a údržba dětských hřišť.

Ruční úklid Předměstí.
Vysypání odpadkových košů a úklid u kontejnerových stání na území města.
Úklid listí park Palacha.
Oprava značek.
Instalace přenosného dopravního značení.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

08. 12. 2023

Ošetřování dřevin - podchozí a podjezdné profily, přerostlé dřeviny.
Opravy a údržba dětských hřišť.

Ruční úklid Předměstí.
Vysypání odpadkových košů na území města Svitavy.
Čištění vpustí.
Instalace tabulek zimní údržby.
Hrabání listí.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.