Plánované práce na následující týden

17. 06. 2019

Opravy a údržba dětských hřišť.

Kosení travnatých ploch.

Zajišťování průchozích profilů v okolí komunikací.

Výsadby rostlin, trvalek a dřevin.

Zálivka letniček, trvalek a stromů.

Chemické odplevelení ve výsadbách, pletí smíšených výsadeb a živých plotů.

Ruční úklid Lány, náměstí, autob.nádraží.

Demontáž podia.

Postřik plevelů.

Strojní zametání.

Na ulicích Šafaříkova, Richarda Kloudy a Malé náměstí probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení.

Na celém území města Svitav budou probíhat revize na veř.osvětlení (veř.osvětlení bude svítit i během dne).

Na všech sportovištích se zajišťuje provoz dle rezervačního systému a otevírací doby pro veřejnost.

18. 06. 2019

Opravy a údržba dětských hřišť.

Kosení travnatých ploch.

Zajišťování průchozích profilů v okolí komunikací.

Výsadby rostlin, trvalek a dřevin.

Zálivka letniček, trvalek a stromů.

Chemické odplevelení ve výsadbách, pletí smíšených výsadeb a živých plotů.

Ruční úklid Předměstí.

Strojní zametání.

Vysypávání odpadkových košů.

Úklid u kontejnerových stání na území města Svitavy.

Na ulicích Šafaříkova, Richarda Kloudy a Malé náměstí probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení.

Na celém území města Svitav budou probíhat revize na veř.osvětlení (veř.osvětlení bude svítit i během dne).

Na všech sportovištích se zajišťuje provoz dle rezervačního systému a otevírací doby pro veřejnost.

19. 06. 2019

Opravy a údržba dětských hřišť.

Kosení travnatých ploch.

Zajišťování průchozích profilů v okolí komunikací.

Výsadby rostlin, trvalek a dřevin.

Zálivka letniček, trvalek a stromů.

Chemické odplevelení ve výsadbách, pletí smíšených výsadeb a živých plotů.

Opravy dopravního značení.

Ruční úklid na území města Svitavy.

Likvidace plevelů.

Čištění vpustí.

Na ulicích Šafaříkova, Richarda Kloudy a Malé náměstí probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení.

Na celém území města Svitav budou probíhat revize na veř.osvětlení (veř.osvětlení bude svítit i během dne).

Na všech sportovištích se zajišťuje provoz dle rezervačního systému a otevírací doby pro veřejnost.

20. 06. 2019

Opravy a údržba dětských hřišť.

Kosení travnatých ploch.

Zajišťování průchozích profilů v okolí komunikací.

Výsadby rostlin, trvalek a dřevin.

Zálivka letniček, trvalek a stromů.

Chemické odplevelení ve výsadbách, pletí smíšených výsadeb a živých plotů.

Ruční úklid Předměstí.

Vysypávání odpadkových košů a úklid u kontejnerových stání na území města Svitavy.

Strojní zametání.

Instalace doprav.značení.

Likvidace plevelů.

Na ulicích Šafaříkova, Richarda Kloudy a Malé náměstí probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení.

Na celém území města Svitav budou probíhat revize na veř.osvětlení (veř.osvětlení bude svítit i během dne).

Na všech sportovištích se zajišťuje provoz dle rezervačního systému a otevírací doby pro veřejnost.

21. 06. 2019

Opravy a údržba dětských hřišť.

Kosení travnatých ploch.

Zajišťování průchozích profilů v okolí komunikací.

Výsadby rostlin, trvalek a dřevin.

Zálivka letniček, trvalek a stromů.

Chemické odplevelení ve výsadbách, pletí smíšených výsadeb a živých plotů.

Vysypávání odpadkových košů na území města Svitavy.

Strojní zametání.

Ruční úklid centrum.

Likvidace plevelů.

Na ulicích Šafaříkova, Richarda Kloudy a Malé náměstí probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení.

Na celém území města Svitav budou probíhat revize na veř.osvětlení (veř.osvětlení bude svítit i během dne).

Na všech sportovištích se zajišťuje provoz dle rezervačního systému a otevírací doby pro veřejnost.