Plánované práce na následující týden

06. 06. 2023

Kosení travnatých ploch a tvarování živých plotů.
Úprava dřevin: např.ul.Vítězná, K nemocnici, U nemocnice, Wolkerova alej apod.
Odplevení výsadeb trvalek, růží a keřů.
Zálivka.
Výsadby letniček.
Opravy mobiliáře a zařízení d.hřišť a sportovišť.
Provozování vodozařízení - např. fontána, kašna, pítko na nám.Míru.

Ruční úklid Předměstí.
Vysypávání odpadkových košů a úklid kolem kontejnerů.
Instalace laviček.
Škrabání plevelů.
Postřik plevelů.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Oprava sloupů VO ul. Pod Věží, Lačnov – kompletní výměna sloupů VO.
Opravy poruch na kabelovém vedení.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků z jednotlivých revizí.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.

Příprava Farmářských trhů.
Příprava kulturních akcí města Svitavy – Dětská scéna, Vzadu v sadu.
Technické zabezpečení Dětská scéna – stavba pódia, převozy techniky.
Technické zajištění akce „Muzejní noc“.
Zajištění opravy techniky.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava na opravy hrobů významných osobností města Svitavy.
Příprava hrobových míst a čištění stávajících hrobů od náletových dřevin.
Zhotovování šachet pro ukládání uren – nová hrobová místa.
Přesunu historicky významných stél do Lapidária.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Zajištění dozoru nad investiční akcí církve – poškozování veřejných prostor.
Likvidace nevyužívaných hrobových míst.

07. 06. 2023

Kosení travnatých ploch a tvarování živých plotů.
Úprava dřevin: např.ul.Vítězná, K nemocnici, U nemocnice, Wolkerova alej apod.
Odplevení výsadeb trvalek, růží a keřů.
Zálivka.
Výsadby letniček.
Opravy mobiliáře a zařízení d.hřišť a sportovišť.
Provozování vodozařízení - např. fontána, kašna, pítko na nám.Míru.

Ruční úklid na území města Lány.
Úklid kontejnerových stání a vysypávání odpadkových košů na území města.
Oprava značek.
Montáž laviček.
Městské trhy.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Oprava sloupů VO ul. Pod Věží, Lačnov – kompletní výměna sloupů VO.
Opravy poruch na kabelovém vedení.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků z jednotlivých revizí.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.

Příprava Farmářských trhů.
Příprava kulturních akcí města Svitavy – Dětská scéna, Vzadu v sadu.
Technické zabezpečení Dětská scéna – stavba pódia, převozy techniky.
Technické zajištění akce „Muzejní noc“.
Zajištění opravy techniky.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava na opravy hrobů významných osobností města Svitavy.
Příprava hrobových míst a čištění stávajících hrobů od náletových dřevin.
Zhotovování šachet pro ukládání uren – nová hrobová místa.
Přesunu historicky významných stél do Lapidária.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Zajištění dozoru nad investiční akcí církve – poškozování veřejných prostor.
Likvidace nevyužívaných hrobových míst.

08. 06. 2023

Kosení travnatých ploch a tvarování živých plotů.
Úprava dřevin: např.ul.Vítězná, K nemocnici, U nemocnice, Wolkerova alej apod.
Odplevení výsadeb trvalek, růží a keřů.
Zálivka.
Výsadby letniček.
Opravy mobiliáře a zařízení d.hřišť a sportovišť.
Provozování vodozařízení - např. fontána, kašna, pítko na nám.Míru.

Ruční úklid Předměstí.
Vysypávání odpadkových košů na území města Svitavy.
Montáž laviček.
Oprava dlažby náměstí.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Oprava sloupů VO ul. Pod Věží, Lačnov – kompletní výměna sloupů VO.
Opravy poruch na kabelovém vedení.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků z jednotlivých revizí.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.

Příprava Farmářských trhů.
Příprava kulturních akcí města Svitavy – Dětská scéna, Vzadu v sadu.
Technické zabezpečení Dětská scéna – stavba pódia, převozy techniky.
Technické zajištění akce „Muzejní noc“.
Zajištění opravy techniky.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava na opravy hrobů významných osobností města Svitavy.
Příprava hrobových míst a čištění stávajících hrobů od náletových dřevin.
Zhotovování šachet pro ukládání uren – nová hrobová místa.
Přesunu historicky významných stél do Lapidária.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Zajištění dozoru nad investiční akcí církve – poškozování veřejných prostor.
Likvidace nevyužívaných hrobových míst.

09. 06. 2023

Kosení travnatých ploch a tvarování živých plotů.
Úprava dřevin: např.ul.Vítězná, K nemocnici, U nemocnice, Wolkerova alej apod.
Odplevení výsadeb trvalek, růží a keřů.
Zálivka.
Výsadby letniček.
Opravy mobiliáře a zařízení d.hřišť a sportovišť.
Provozování vodozařízení - např. fontána, kašna, pítko na nám.Míru.

Ruční úklid.
Vysypání odpadkových košů na území města Svitavy.
Oprava značek.
Údržba parků.
Čištění vpustí.

Kontrola a opravy nesvítících svítidel v katastru města Svitavy.
Oprava sloupů VO ul. Pod Věží, Lačnov – kompletní výměna sloupů VO.
Opravy poruch na kabelovém vedení.
Vytyčování el. vedení – investiční akce.
Údržba sítě VO dle výsledků z jednotlivých revizí.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.

Příprava Farmářských trhů.
Příprava kulturních akcí města Svitavy – Dětská scéna, Vzadu v sadu.
Technické zabezpečení Dětská scéna – stavba pódia, převozy techniky.
Technické zajištění akce „Muzejní noc“.
Zajištění opravy techniky.

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

Příprava na opravy hrobů významných osobností města Svitavy.
Příprava hrobových míst a čištění stávajících hrobů od náletových dřevin.
Zhotovování šachet pro ukládání uren – nová hrobová místa.
Přesunu historicky významných stél do Lapidária.
Vyjádření v rámci stavebního řízení.
Zajištění dozoru nad investiční akcí církve – poškozování veřejných prostor.
Likvidace nevyužívaných hrobových míst.

10. 06. 2023

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.

11. 06. 2023

Sportoviště jsou k dispozici dle platných otevíracích dob. Je možné si je také přes rezervační systém zarezervovat.