Parkování v zeleni

PARKOVÁNÍ V ZELENÝCH PLOCHÁCH

V souvislosti s nárustem počtu dopravních prostředků dochází také k nárustu negativních jevů, které se zvýšeným počtem vozidel souvisejí.
Mezi tyto jevy bezesporu patří problémy s parkováním vozidel. Většina vlastníků automobilů chce mít své vozidlo zaparkované co nejblíže k bydlišti či pracovišti a tak k parkování využívá kdejaké volné místo. Bohužel se čím dál častěji stává, že řidiči vozidla odstavují i mimo komunikace, které jsou k provozu vozidel určené a parkují v zeleni anebo na plochách, které kdysi jako zeleň sloužily, avšak dlouhodobým parkováním byla zeleň zničena. Mezi lokality, kde opakovaně dochází k parkování vozidel v zeleni patří např. ul. Olomoucká, Slovenská, Slezská, U zastávky, Śvitavská, Údolní, Petrusova, Pražská, Olbrachtova, Chelčického či Vítězná. Plochy, kde kde se opakovaně parkuje, jsou poškozené a bude třeba je opravovat. A to za veřejné peníze, které, jak všichni dobře víme, jsou nás všech. Velké problémy pak vozidla parkující v zeleni způsobují při kosení travnatých ploch. Plochy okolo vozidel udržujeme se zvýšenými náklady a mnohdy je nelze pokosit vůbec. Poměrně často pak vinou řidičů samotných dochází při kosení ke znečištění nebo poškození jejich vozidel odletující trávou či kamínky.
Upozorňujeme řidiče a vlastníky všech vozidel, že vjíždění či parkování vozidel v zeleni je porušením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a městské vyhlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku. Porušování těchto předpisů, bude jako doposud, kontrolováno strážníky MP Svitavy, kteří jsou oprávněni věc vyřešit blokovou pokutou nebo oznámit příslušnému správnímu orgánu.
Žádáme tedy všechny řidiče a provozovatele vozidel, kteří v zeleni parkují, aby svá vozidla nadále parkovali jen na místech k tomu určených a přispěli tak ke zlepšení stavu svého okolí.

Děkujeme za pochopení