Změna cen za nájem

Dne 21.10.2019 rozhodla Rada města Svitavy na základě návrhu společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. o navýšení plateb za nájem hrobového místa a za služby s nájmem spojené.

Upravené ceny jsou platné od 1.1.2020, tedy změněné ceny budou použity při uzavírání smluv po 1.1.2020. Ceník účinný od 1.1.2020 je zveřejněn v sídle společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., na veřejném pohřebišti a na internetových stránkách společnosti ZDE.