Veřejné pohřebiště

Technický úsek oznamuje, že v rámci stavby „Oprava vstupu na urnový háj z ulice U Tří dvorů ve Svitavách“ budou od 15. 11. 2019 zahájeny stavební práce. Po dobu prací nebude možný přístup na hřbitov z ulice U Tří dvorů. Předpokládaný termín dokončení celé akce je 30. dubna 2020.

Děkujeme za pochopení.

Za správu hřbitova ing. Bronislav Olšán – jednatel