Přeplavme svůj La Manche

Plavání se uskuteční v průběhu měsíce února a zapojit se mohou všichni senioři ve věku nad 60 let včetně. Patronkou akce je Lucie Leišová, přemožitelka Gibraltaru a podporovatelka plaveckých aktivit SenSenu. Pro tento účel je zdarma zpřístupněn bazén každý únorový pátek (tedy 7., 14., 21. a 28. 2. 2020) v době od 8 do 11 hodin. Věk bude ověřen předložením dokladu totožnosti.

Navíc během jarních prázdnin v pátek 14.února se mohou účastnit i vnoučata/pravnoučata do 12let, pro které je připraveno také vstupné zdarma.