Sanace na Zimním stadionu

Minulý týden byli občané informování o zahoření dílny Zimního stadionu.
Z předběžného vyjádření svitavských hasičů vlivem technické závady na přívodním kabelu kompresoru došlo k zahoření dílny patřící k Zimnímu stadionu. Směrem od dílny byly poškozeny i další přilehlé místnosti a prostory zakouřením a částečně i působením vysoké teploty při požáru. Požár sice zničil veškeré vybavení dílny, střešní krytinu, vrata, vnitřní omítku i elektroinstalaci, ovšem nosné prvky stavby ani technologie chlazení, u které probíhají v současné době závěrečné revize projektu pro její rekonstrukci, poškozeny nebyly. Zároveň probíhá další šetření HZS Svitavy i pojišťovny za účelem vyčíslení způsobené škody.

V sobotu 29.8.2020 zahájila odborná firma Maxima 2000 s.r.o. likvidační práce na zahořené části dílenské a skladovací části Zimního stadionu. Na místě probíhá odstraňování suchou i mokrou cestou, tak abychom mohli zahájit zednické a následně také malířské práce a připravit prostory pro kvapem se blížící zimní sezonu. V likvidaci následků požáru jsme na počátku, ale práce prozatím rychle postupují, proto věříme, že start bruslařské části roku není v ohrožení.