Aktuální sdělení

Veškerá vnitřní i venkovní sportoviště zůstávají i po 14.2.2021 v režimu, ve kterém byly doposud.
Tzn, že vnitřní sportoviště je možné využívat pouze profesionálními sportovci. Venkovní sportoviště je možné využívat v počtu 2 osob na sportoviště. 

Tento stav bude alespoň po dobu vydání příslušných předpisů upravujících právní stav a doplnění kroků vlády, kraje, obce atd.
O dalším dění vás budeme průběžně informovat. 

Děkujeme za pochopení.