Výstavba Kolumbária

Oznamujeme Vám, že od pondělí 2. října 2023 budou započaty stavební práce na stavbě Kolumbária. Kolumbárium bude umístěno u hlavní cesty, která dělí sektor A a B a v současné době se zde nachází souvislý porost Zeravu západního.

Prováděny budou tyto práce:

- vykácení vzrostlých zeravů,
- zhotovení veřejného osvětlení,
- zhotovení základů pro Kolumbárium a mobiliář,
- výstavba chodníčků a umístění mobiliáře,
- usazení sestav schránek Kolumbária - 1.etapa,
- zhotovení záhonů, výsadba stromů a založení trvalkových záhonů.

V průběhu prací Vás žádáme o zvýšenou opatrnost.

Tímto se Vám zároveň omlouváme za vzniklé komplikace, možnou sníženou dostupnost Vašeho hrobového místa, zvýšenou prašnost a hlučnost při stavebních pracích.

Za Vaše pochopení předem děkujeme.